ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Μ.Α.Ε


   Το Έργο θα κατασκευαστεί σε δύο όμορες εκτάσεις συνολικού εμβαδού 2.026.956 m². Οι εκτάσεις βρίσκονται στη θέση Μεγάλες Λάκκες του δήμου Μεγαλόπολης του Νομού Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η έκταση που θα εγκατασταθεί ο Φ/Β Σταθμός 1 ονομαστικής ισχύος 39 MW της εταιρείας ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Μ.Α.Ε. έχει εμβαδόν 1.611.038 m², ενώ η έκταση που θα εγκατασταθεί ο Φ/Β Σταθμός 2 ονομαστικής ισχύος 11 MW της εταιρείας ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Μ.Α.Ε. έχει εμβαδόν 415.918 m².


Learn moreΒασικά Μεγέθη Φ/Β Σταθμού

                                       

  • Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007475801000
  • Ποσοστό ΔΕΗ ΑΝ 100%
  • Συνολική Ισχύς (MW) 39
  • Εκτιμώμενη Ετήσια Παραγωγή(GWh) 52,61
  • Ακτινοβολία (kWh/sqm)  1.750
  • Συντελεστής Παραγωγικότητας 15,4%